LEGAL

OSTOPROSESSIN KOKONAISKUVAUS

Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tilaussopimuksessa tulee olla myös kuolinpesän nimi.

Tutustu ennen muistomerkin valintaa seurakuntasi muistomerkkiohjeistukseen. Tietoja saat seurakunnalta

1.    TUTUSTU MUISTOMERKKIMALLISTOOMME

Tutustu mallistoomme ja valitse mieluinen muistomerkki läheisellesi. Ole meihin yhteydessä, ja autamme sinua toiveittesi mukaisen muistomerkin suunnittelussa. Teemme sinulle havainnekuvan juuri sinulle räätälöidystä hautakivestä, jotta voimme varmistaa ennen tilausta, että muistomerkki tulee olemaan juuri toiveittesi mukainen.

2.    MUOKKAA MUISTOMERKKIÄ TAI VALITSE VALMIS MALLI JA TILAA

Muokattavissa muistomerkkimalleissa voit vaihtaa muistomerkin kokoa, valita koristeita ja vaihtaa materiaaleja. 

 • Kun valitset muistomerkin kokoa, otathan huomioon valitsemasi hautausmaan ja hautapaikan mukaiset kokorajoitukset (niistä voi tiedustella seurakunnalta). 
 • Myös joidenkin materiaalien osalta voi olla tarpeen tarkistaa, että ne soveltuvat valitsemallesi hautausmaalle – joissain tapauksissa hautausmailla saattaa olla erityisiä rajoitteita tai ohjeistuksia esim. tietylle hautakorttelille. 
 • Haemme seurakunnalta tarvittavat luvat muistomerkille puolestasi. Tarvittaessa olemme sinuun yhteydessä, jos valitsemaasi mallia on tarpeen muokata.

Lisää tarkemmat tilaustiedot, kuten hautapaikkatiedot, vainajan tiedot sekä tilaajatiedot.

3.    TILAUSVAHVISTUS

Saat tilausvahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta sekä laskun muistomerkistä tilaussopimuksen mukaisesti. Laskuun ei lisätä toimitus- eikä laskutuslisiä.  Lasku on jaettu kahteen erään:

1. erä: puolet kauppasummasta, jonka maksuaika on 14 päivää; summan maksamalla vahvistat tilauksen jonka jälkeen aloitamme muistomerkin valmistuksen. 

2. erä: kun muistomerkki on asennettu, ilmoitamme siitä asiakkaalle sähköpostilla. Tällä ilmoituksella toinen erä (puolet) laskusta erääntyy maksettavaksi ja sen maksuaika on 14 päivää ilmoituksesta.

Halutessanne voitte maksaa koko kauppasumman kerralla, ensimmäisen erän yhteydessä.

4.    MUISTOMERKIN TOIMITUS

Sovimme seurakunnan kanssa asennusajankohdan. Muistomerkki toimitetaan hautapaikalle n. 8 viikkoa ennakkomaksun maksamisesta tai siitä, kun seurakunta antaa luvan muistomerkin asennukselle. Asennukset toteutetaan hautausmaan ohjeiden mukaisesti, yleensä sulan maan aikana touko/kesäkuussa tai syys/lokakuussa.

5.    ILMOITUS ASENNUKSESTA

Kun muistomerkki on asennettu, ilmoitamme siitä teille sähköpostilla sekä tekstiviestillä. Tällä ilmoituksella toinen erä (puolet) laskusta erääntyy maksettavaksi ja sen maksuaika on 14 päivää ilmoituksesta.

6.    LUPAUKSEMME

Olet valinnut muistomerkin, joka on valmistettu ammattitaidolla Suomessa, korkealaatuisista materiaaleista.

Mikäli toimitettu tuote poikkeaa tilauksesta ja toimitusehdoista, tai tuote on viallinen, korjaamme sen korvauksetta. Mikäli tuote on tilauksen mukainen, tuotteella ei ole palautusoikeutta.

___________________________________________________________________________

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

1. Toimitustapa ja -aika

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana, ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

2. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen

Myyjä hankkii tarvittaessa muistomerkille seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua muistomerkkiä, myyjällä on oikeus toimittaa toinen muistomerkki, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

3. Väri- ja muut vaihtelut, mittatoleranssit

Luonnonmateriaaleille ominaiset mittamuutokset, värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.  Metallipintoihin muodostuva oksidikerros eli patina on ominaista kaikille käyttämillemme metallilaaduille. Värivaihtelut, raidat, täplät tms. patinassa eivät tee laitteesta virheellistä, vaan ovat olennainen osa laitteiden ilmettä ja ulkoasua.   

Tuotteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat:

 • kiven paksuus +/- 10mm
 • sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15mm
 • louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35mm
 • kivikomposiitin ja betonivalmisteiden paksuus +/- 10mm
 • kivikomposiitin ja betonivalmisteiden korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15mm (sama kuin kivellä)
 • metallin paksuus +/- 1mm
 • metallin korkeus- ja leveystoleranssi +/- 1mm
 • puun paksuus +/- 5mm
 • puun korkeus- ja leveystoleranssi +/- 5mm
 • lasin paksuus +/- 1mm
 • lasin korkeus- ja leveystoleranssi +/- 1mm

4. Reklamaatio

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun muistomerkkiin siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

6. Ylivoimainen este

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.

Jos muistomerkin paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta.

Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä, myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

7. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

8. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Edellä kerrottujen ehtojen lisäksi kauppaan sovelletaan seuraavia peruuttamisoikeutta, tilaajaa ja maksamista koskevia ehtoja:

PERUUTTAMISOIKEUS JA MUUT EHDOT

Hautamuistomerkki on yksilöllinen mittatilaustyönä tehtävä tuote. Tämän vuoksi ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta maksettuaan laskun ensimmäisen erän. Hautamuistomerkin valmistus aloitetaan kauppasumman ensimmäisen erän maksamisen jälkeen. Peruuttamisoikeutta ei ole siinäkään tilanteessa, että muistomerkki ostetaan internetin välityksellä.

Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttama henkilö. Tilaussopimuksessa on myös kuolinpesän nimi.

Tilausvahvistuksen yhteydessä lähetämme laskun hautamuistomerkistä tilaussopimuksen mukaisesti. 

Laskuun ei lisätä toimitus- eikä laskutuslisiä.  Lasku on jaettu kahteen erään:

1. erä: Puolet kauppasummasta, jonka maksuaika on 14 päivää. Kun suoritus on tullut, aloitamme hautamuistomerkin valmistuksen.

2. erä: Kun muistomerkki on asennettu, ilmoitamme siitä asiakkaalle sähköpostilla. Tällä ilmoituksella toinen erä (puolet) laskusta erääntyy maksettavaksi ja sen maksuaika on 14 päivää ilmoituksesta.

Halutessanne voitte maksaa myös koko kauppasumman kerralla.

___________________________________________________________________________

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT

Johdanto

Absentus huolehtii tietosuojasi turvaamisesta palveluitamme käyttäessäsi. Sen vuoksi olemme määritelleet toimintatavat, joiden mukaisesti henkilötietojasi käsitellään ja suojataan. Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tekemämme muutokset löydät verkkosivuiltamme.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan Absentus Oy:n asiakkaita ja verkkopalveluidemme käyttäjiä.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

Absentus toimii meille toimittamiesi henkilötietojen valvojana ja on vastuussa henkilötiedoistasi.

Missä henkilötietojasi säilytetään?

Sinulta keräämiämme henkilötietoja säilytetään Euroopan talousalueella (“ETA”), mutta henkilötietojasi voidaan myös siirtää ja käsitellä ETA-alueen ulkopuolisessa maassa. Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään sovellettavien lakien mukaisesti.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme meille toimittamiasi henkilötietoja esimerkiksi tehdessäsi tilauksia, ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluumme tai osallistuessasi kilpailuihin. Meille toimittamiasi henkilötietoja voivat olla esimerkiksi yhteystiedot, syntymäaika ja maksutiedot. Lisäksi voimme kerätä tiettyjä henkilötietoja ulkoisista lähteistä, kuten luottotietoja ja osoitepäivityksiä.

Miten käytämme henkilötietojasi?

Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käsitelläksemme tilauksiasi online-palveluissamme
 • Lähettääksemme sinulle toimituksesi tilaa koskevia tietoja tekstiviestillä tai sähköpostitse
 • Voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä, jos tilaamasi tuotteen toimituksessa ilmenee ongelma
 • Voidaksemme vastata kysymyksiisi ja tiedottaaksemme sinua uusista palveluista tai palveluihin tehdyistä muutoksista
 • Lähettääksemme sinulle etuja markkinointitarkoituksessa, kuten uutiskirjeitä ja kuvastoja
 • Ilmoittaaksemme voitoista järjestämissämme online-kilpailuissa
 • Voidaksemme suorittaa tiliäsi koskevia luottotarkastuksia
 • Analysoidaksemme tietojasi markkinointi- ja tiedottamistarkoituksessa
 • Varmistaaksemme, että ikäsi oikeuttaa sinut online-ostoksiin
 • Lähettääksemme sinulle kyselytutkimuksia, jotta saisit mahdollisuuden vaikuttaa valikoimaamme ja palveluihimme
 • Testataksemme ja kehittääksemme järjestelmiä, joissa palveluitamme tarjotaan
 • Ehkäistäksemme palveluidemme väärinkäyttöä ja asiatonta käyttöä
 • Tilaussopimuksessa olevien vainajien tietoja käytämme seurakunnalle menevien muistomerkin lupien tarkistamiseen sekä asennuksista sopimiseen ja ilmoittamiseen

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin on välttämätöntä edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi tai niin kauan kuin laissa on määrätty. Tämän jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää tietoa hallussamme olevista henkilötiedoistasi (maksutta kerran vuodessa). Jos tietosi ovat virheellisiä, puutteellisia tai turhia, voit pyytää tietojen korjaamista tai poistamista. Emme voi poistaa tietojasi silloin, kun niiden säilyttämiselle on laillinen velvoite, esim. kirjanpitosäännökset tai kun säilyttämiseen on muu oikeudellinen perusta, esim. maksamaton velka. Voit milloin tahansa perua suostumuksesi tietojesi käyttämiselle markkinointitarkoituksiin. Voit ottaa meihin yhteyttä joko postitse osoitteella Absentus Oy, Otakaari 5, 02150 Espoo, tai sähköpostitse osoitteella info@abau-design.com.

Kuka voi käyttää henkilötietojasi?

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda tietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle ulkopuoliselle osapuolelle. Kolmannelle osapuolelle välitetään tietoja vain edellä mainittujen palveluiden toimittamiseksi, esimerkiksi kuljetusyhtiöille tavaran toimittamisen yhteydessä, mediayhtiöille uutiskirjeen jakelua varten ja luottotieto- tai perintäyrityksille luottotarkastusta, henkilöllisyyden varmistamista ja velan perintää varten.

Miten suojaamme henkilötietosi?

Olemme ryhtyneet teknisiin ja organisatorisiin toimiin suojataksemme tietojasi esimerkiksi katoamiselta, manipuloinnilta ja asiattomalta käytöltä. Tietoturvatoimiamme mukautetaan jatkuvasti ajankohtaista teknistä kehitystä vastaaviksi.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka on tallennettu tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi ja josta se haetaan seuraavien käyntien aikana. Absentus käyttää evästeitä, jotta vierailusi sivustollamme olisi mahdollisimman vaivatonta. Emme kerää evästeillä mitään henkilötietoja emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Evästeitä on kahta tyyppiä, pysyviä ja tilapäisiä (istuntokohtaiset evästeet). Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostona tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, ei kuitenkaan koskaan 12 kuukautta pidemmäksi ajaksi. Istuntokohtaiset evästeet tallennetaan tilapäisesti ja ne katoavat, kun lopetat selausistunnon. Pysyvillä evästeillä tallennamme aloitussivuasi koskevat tiedot ja kirjautumistietosi, jos sisäänkirjautuessasi valitset ”Muista minut”. Istuntokohtaisia evästeitä käytämme, kun käytät filtteri-toimintoa sekä tarkistamme, oletko sisäänkirjautuneena tai lisäätkö tuotteen ostoskoriisi.

Voit selaimesi avulla helposti poistaa evästeet tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi. Löydät evästeiden käyttöä ja poistamista koskevat ohjeet selaimestasi kohdasta ”Ohje”. Voit kytkeä evästeet pois päältä tai valita vastaanottaa tiedon aina, kun uusi eväste on lähetetty tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi. HUOM! Jos kytket evästeet pois päältä, et pääse hyötymään kaikista www-sivustomme ominaisuuksista.

Kolmansien osapuolten evästeet

Käytämme kolmansien osapuolten evästeitä tietojen keräämiseen työkaluilla kuten Google Analytics ja Coremetrics. Käytettävät evästeet ovat sekä pysyviä että tilapäisiä (istuntokohtaiset evästeet). Pysyvät evästeet on tallennettu tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi, ei kuitenkaan 24 kuukautta pidemmäksi ajaksi.

Linkit

Sivustolla Absentus.com voi olla linkkejä sellaisiin verkkosivustoihin, joista emme vastaa. Emme voi vastata näiden sivustojen tietosuojasta tai sisällöstä, mutta tarjoamme silti näitä linkkejä, jotta asiakkaamme saisivat helpommin lisätietoa eri aiheista.

Rekisterinpitäjä: Absentus Oy, Otakaari 5, 02150 Espoo